ارتباط با سامانه پیامکی اتاق اصناف آبیک

9830009900035161

پیام روز:

انتخابات هیات مدیره اتحادیه لوازم خانگی و رسته های وابسته شهرستان آبیک

انتخابات هیات مدیره اتحادیه لوازم خانگی و رسته های وابسته شهرستان آبیک

انتخابات هیات مدیره اتحادیه لوازم خانگی و رسته های وابسته شهرستان آبیک

انتخابات هیات مدیره اتحادیه لوازم خانگی و رسته های وابسته شهرستان آبیک

انتخابات هیات مدیره اتحادیه لوازم خانگی و رسته های وابسته شهرستان آبیک در روز سه شنبه مورخ 22/10/94در سالن سمائیان برگزار گردید .نفرات برتر این انتخابات به شرح ذیل می... ادامه مطلب...

اهدایی اصناف شهرستان آبیک به دانشجوی مخترع آبیکی

تقدیم یک دستگاه لب تاپ اهدایی اصناف شهرستان آبیک توسط رئیس اتاق اصناف شهرستان به سرکار خانم رجبی دانشجوی مخترع آبیکی که تا کنون 74 اختراع داشته است ادامه مطلب...